Quảng cáo
VNI
0 0 0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
HNX
0 0 0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
VN30
0 0 0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
HNX30
0 0 0 0 0
0 ■ 0  0%
KL
0
GT(Tỷ)
0
+   HOSE : Đóng cửa HNX : Đóng cửa  
ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG
ĐƠN VỊ KL: 10 CỔ PHIẾU
© Công ty cổ phần chứng khoán Công Nghiệp Việt Nam
121 Đại lộ Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam * (84-4) 3.915 2188 * Email:
info@isc.vn
Phát triển bởi NaviSoft